Sherbimet

New Corp L.L.C ofron shërbime në lidhje me punët e kontabilitetit, llogaritare dhe të revizionit , këshilla rreth tatimeve , shërbime juridike , këshillime lidhur me afarizëm dhe administrim biznesi dhe shërbime të transportit.

Kalendar
Na gjeni në Facebook