Kalendar
Na gjeni në Facebook
Për ne

New Corp L.L.C është kompani e cila është krijuar në vitin 2013 , aktiviteti i saj është i fokusuar në distribuimin e lëndëve të para për industritë  Lexo më shume→

Sherbimet

New Corp L.L.C ofron shërbime në lidhje me punët e kontabilitetit, llogaritare dhe të revizionit , këshilla rreth tatimeve , shërbime juridike, këshillime.  Lexo më shume→